Kraków - historia i dziedzictwo kulturowe

Podczas wykopalisk archeologicznych w Krakowie, napotkano na ślady, które jasno wskazują, że pierwsi osadnicy zamieszkiwali tutejsze terenu już w epoce kamienia łupanego. Twierdzi się, że Kopce Wandy i Krakusa istnieją już od VII wieku. Pierwsze wzmianki o Krakowie stwierdziły, że był on grodem, który z każdej strony był otoczony lasami, a ponadto usytuowany był na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych. Datami, które były ważne w historii Krakowa, to lata między 876 a 879 gdzie zostały zajęte tereny małopolskie przez księcia wielkomorawskiego oraz rok 955, kiedy wprowadzono rządy czeskie przez Bolesława Okrutnego. Niestety trudno jest ustalić kiedy i za czyich rządów Karków został przyłączony do państwa polskiego. 

 

Średniowiecze w Krakowie

 

Krakow Culture wskazuje, że wiek X i XI był znaczącym czasem w historii Krakowa. Miały miejsce wtedy budowy pierwszych murowanych budynków. Jako pierwsze powstały zamek i kościół romański. Rok 1000 jest czasem, gdy powstało biskupstwo, a po 150 latach powstała szkoła katedralna, która uznawana była za najlepszą polską uczelnię, do momentu powstania uniwersytetu. Skarbiec katedralny był doskonałym miejscem na przechowywanie królewskich insygniów ówczesnego władcy Bolesława Śmiałego. Każde z tych wydarzeń miało oczywisty wpływ na kształt dzisiejszego miasta i z całą pewnością jest szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. W historii Krakowa powstało również wiele dzieł literackich, które również zostały mianowane dziedzictwem kulturowym. W roku 1142 konsekrowano drugą katedrę wawelską, a w niej złożono ciało Świętego Stanisława, jak i relikwie Świętego Floriana.

 

Kraków - historia i dziedzictwo kulturowe

Kraków i jego największy rozwójIntensywny rozwój Krakowa, a także jego rozbudowa trwało w najlepsze. Nie przeszkodziło w niej nawet rozbicie dzielnicowe trwające do koronacji Władysława Łokietka. Istotną datą w historii Krakowa jest ustanowienie go siedzibą senioratu oraz stolicą Polski. Niezwykle ważną datą jest lokacja Krakowa na prawie magdeburskim, dzięki czemu został wyznaczony aktualny układ urbanistyczny miasta. Głównie miał on na celu powstanie centralnego rynku w samym centrum, a ulice w o okół rynku miały być zaprojektowane na kształt szachownicy. W XIII wieku był momentem kiedy zaczęto budować dodatkowe wzmocnienia w postaci murów obronnych. Powstały nowe baszty strzelnicze oraz skupiono się na ufortyfikowaniu bram wjazdowych do miasta. Końcem rozbicia dzielnicowego była data 20 stycznia 1320 roku, gdy na tronie zasiadł Władysław Łokietek oraz jego żona Jadwiga. W ciągu pięciu wieków na terenie Krakowa miało miejsce 35 koronacji. Katedra na Wawelu pełniła również funkcję nekropolii królewskiej. Kraków do tej pory jest widziany jako przykład dziedzictwa kulturowego na wielu płaszczyznach. Patrząc głębiej w jego historię, możemy jasno stwierdzić, że najlepsze lata świetności i rozwoju przeszedł w czasie panowania Kazimierza Wielkiego. To właśnie on odnowił wszelkie miejskie przywileje temu miastu. Faktem jest, że podczas panowania syna Władysława Łokietka w mieście powstało najwięcej obiektów sakralnych.